എല്‍എല്‍ബി പരീക്ഷയ്ക്കിടെ കോപ്പിയടി, സിഐ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെ പിടികൂടി