വിലക്ക് ലംഘിച്ചത് കെപിസിസി നേതൃത്വം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ; കെ വി തോമസ്