തന്നെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കെപിസിസി നേതൃത്വം ആസൂത്രിതമായി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കെ വി തോമസ്