കോട്ടയത്ത് കാറിനുള്ളിൽ യുവാവ് പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ, വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതാകാമെന്ന് സംശയം