സംസ്ഥാനത്ത് 16,848 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്;പരിശോധന 1,41,431 സാമ്പിളുകൾ ടിപിആർ11.91