സംസ്ഥാനത്ത് 17,481 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്;പരിശോധന1,45,993 സാമ്പിളുകൾ ടിപിആർ 11.97