സംസ്ഥാനത്ത് 9,931 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്;പരിശോധന 89,654 സാമ്പിളുകൾ ടിപിആർ 11.08