സംസ്ഥാനത്ത് 16,148 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്;പരിശോധന 1,50,108 സാമ്പിളുകൾ ടിപിആർ 10.76