കണ്ണൂരില്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം, 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ