വാക്സിനെടുക്കാന്‍ ജൂലൈ 28 മുതല്‍ ആര്‍ടിപിസിആര്‍ ടെസ്റ്റ്; തൊഴിലിടങ്ങളിലും കടകളിലും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കും