ജില്ലയില്‍ 873 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോ വിഡ്; ടെസ്റ്റ്‌ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10.43%.