ക​ണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും സ്വർണവേട്ട, 56 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണം പിടികൂടി