നടന്‍ സതീഷ് വജ്ര മരിച്ചനിലയില്‍, ഭാര്യാസഹോദരൻ പിടിയിൽ