കശ്മീരിൽ ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ, ഒരു സൈനികന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു