ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ബെംഗളൂരുവിന്റെയും രക്ഷകനായി മലയാളി താരം