ബ്രിട്ടണിൽനിന്നെത്തുന്നവർക്ക് ക്വാറന്റീൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കി ഡൽഹി സർക്കാർ; പരിശോധനാ ഫലം പോസീറ്റീവ് ആകുന്നവർക്ക്‌ പ്രത്യേകം ഐസൊലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നവർക്ക് പതിനാലു ദിവസം ക്വാറന്റീൻ