അഫ്ഗാന്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഐഎസ് മലയാളി വനിതകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നേക്കില്ല