ചെന്നിത്തലയുടെ ജാഥ പൂര്‍ണ്ണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്‍