കനത്ത മഴ: എറണാകുളത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം, കൊല്ലത്ത് വീടുകൾ തകർന്നു