തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി;നാളെ വയനാട്ടിൽ എത്തും