ഗുരുവായൂരില്‍ വന്‍ സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച നടത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ