സ്വര്‍ണക്കടത്ത് ആസൂത്രണക്കേസിലെ പ്രധാനപ്രതി സൂഫിയാന്‍ കീഴടങ്ങി