തീവണ്ടിയാത്രയ്ക്കിടെ 9 കുട്ടികളടക്കം 11 പേർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ