കേന്ദ്രവും കേരളവും തമ്മില്‍ യോജിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്റെ നേട്ടമാണ് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് എന്ന് ജി സുധാകരന്‍