കെഎസ്‌ആര്‍ടിസിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ബസിൽ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി