ഇംഗ്ലണ്ട് യൂറോകപ്പ് പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍; ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ കീഴടക്കി