ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കില്ല, പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ ഹര്‍ജി തള്ളി