കലാപത്തിന്റെ കത്തി ആദ്യം താഴെ വയ്‌ക്കേണ്ടത് സി.പി.എം, കോണ്‍ഗ്രസ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് കെ സുധാകരന്‍