ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കോൺ​ഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് യെച്ചൂരി