ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി അര്‍ജന്റീന; യുറുഗ്വയ്‌യെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ഗോളിന്