ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതം, സര്‍ക്കാരിനെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി