മോഡൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍, ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ