വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി മരിച്ചു