ബ​സ്, ഓ​ട്ടോ, ടാ​ക്സി നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന ഞായറാഴ്ച മു​ത​ൽ