കുടിവെള്ളം ചോദിച്ചെത്തിയ ബംഗാള്‍ സ്വദേശി വീട്ടമ്മയെയും മകനെയും കുത്തി, പ്രതി റിമാൻഡിൽ