അയാള്‍ രാക്ഷസനെപ്പോലെ സെക്‌സ് നിരസിച്ചതിന് ഉപദ്രവിച്ചു, വിജയ് ബാബുവിനെതിരെ യുവതി