വിജയ് ബാബുവിനെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍, ഫ്ലാറ്റിലും നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലും റെയ്ഡ്