നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: തുടരന്വേഷണ സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കും