കുട്ടികൾക്ക് മുൻപിൽ ന​ഗ്ന​ത പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം; ജാ​മ്യം തേ​ടി ശ്രീ​ജി​ത്ത് ര​വി ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക്