സംസ്ഥാനത്ത് 5328 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; യുകെയിൽ നിന്ന് വന്നവരിൽ ഫലം വന്ന 11 പേർക്ക് ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസില്ല