സംസ്ഥാനത്ത് 5266 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 5730 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10.94