സംസ്ഥാനാത്ത് ഇന്ന് 4584 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 5193 പേർക്ക്; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 6.79