ജില്ലയില്‍ 357 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; 319 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ