ജില്ലയില്‍ 349 പേര്‍ക്കു കൂടി കൊവിഡ്; 297 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കം