ജില്ലയില്‍ 295 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; 247 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ