ജില്ലയില്‍ 289 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; 263 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ