സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2884 പേര്‍ക്ക് 5073 പേർക്ക് രോഗമുക്തി; പരിശോധിച്ചത് 39,463 സാമ്പിളുകളൾ