ജില്ലയില്‍ 287 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; 253 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ