ജില്ലയില്‍ 264 പേര്‍ക്ക്‌ കൂടി കോവിഡ്‌; 229 പേര്‍ക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ