ജില്ലയില്‍ 230 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; 202 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ